Belastingservice

Zoals eerder vermeld is het vanwege een door de overheid ingesteld provisieverbod helaas niet meer mogelijk deze service gratis te verlenen.

Vanaf maandag 22 januari 2021 kunnen wij weer de belastingaangifte over 2020 voor u verzorgen. Helaas is het dit jaar vanwege corona niet mogelijk om een afspraak hiervoor te maken met ons.

U kunt contact met onze medewerkster Annelies Glansbeek opnemen. Zij kan met u bespreken welke mogelijkheden er zijn hoe de stukken aan te leveren aan ons. Het makkelijkst is het om de stukken aan ons te mailen, zie ook hieronder.

Annelies is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 09.15 tot 14.00 en op woensdag en vrijdag van 9.15 tot 17.00.

De kosten bedragen voor een alleenstaande € 70,- en voor gehuwden/samenwonende € 95,-
Voor bestaande klanten met een woonpakket geldt een korting van € 25,-
Genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW en eventuele aangiften van inwonende kinderen.

Betaling kan plaatsvinden door overmaking op onze ABN/AMRO rekening NL61ABNA0412981327 t.n.v. Ketting Financieel Advies te Pernis. Wij zullen de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Het invullen van de aangifte op basis van de aangeleverde gegevens;
  • Het elektronisch verzenden van de aangifte middels ons certificaat;
  • Het verstrekken van een kopie;
  • Het indienen van een bezwaarschrift en hierover corresponderen indien van toepassing;
  • Het beantwoorden van mondelinge en schriftelijke vragen van de belastingdienst naar aanleiding van de aangifte.

Deze werkzaamheden hebben geen betrekking op toeslagen, hiervoor gelden tarieven op aanvraag afhankelijk van de werkzaamheden.

Nadat u een afspraak heeft gemaakt of uw gegevens heeft ingestuurd ontvangt u een bevestiging. Wij maken bij voorkeur gebruik van mailverkeer via Annelies of onze algemene postbus.
Een overzicht van de benodigde stukken voor het invullen van de aangifte vindt u hier.