Belastingservice

Zoals eerder vermeld is het vanwege een door de overheid ingesteld provisieverbod helaas niet meer mogelijk deze service gratis te verlenen.

Vanaf maandag 29 januari 2024 kunnen wij weer de belastingaangifte over 2023 voor u verzorgen. Helaas is het dit jaar nog steeds niet mogelijk om een afspraak hiervoor te maken met ons.

We zullen vanaf dit  jaar in principe alleen met de vooraf ingevulde aangifte gaan werken. We hebben gemerkt dat de machtiging nog niet bij iedereen werkt. Indien van toepassing zullen we dit opnieuw gaan aanvragen. Voor de meeste klanten hebben wij een doorlopende machtiging. Meld u zich dus altijd aan bij ons.

U kunt  met onze medewerkster Annelies Glansbeek contact opnemen. Zij kan met u bespreken wat de mogelijkheden zijn en hoe de eventuele  aanvullende stukken aan te leveren aan ons. Het beste kunt u ons de stukken mailen. Indien u aanvullende stukken wilt afgeven of per post wilt toesturen, dan altijd via ons kantooradres. Ons kantooradres is Uiterdijk 40, 3195 GK Pernis. Op termijn zal het postbusnummer komen te vervallen.

Annelies is bereikbaar op dinsdag en donderdag van 09.15 tot 14.00 en op maandag, woensdag en vrijdag van 9.15 tot 17.00.

De kosten bedragen voor een alleenstaande € 100,- en voor gehuwden/samenwonende € 125,-.
Voor bestaande klanten met een woonpakket geldt een korting van € 40,-.
Genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW en eventuele aangiften van inwonende kinderen.
De betaling zal plaatsvinden middels een factuur, die u per email van ons ontvangt.

We zullen de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Het invullen van de aangifte op basis van de aangeleverde gegevens;
  • Het elektronisch verzenden van de aangifte middels ons certificaat;
  • Het verstrekken van een kopie;
  • Het indienen van een bezwaarschrift en hierover corresponderen indien van toepassing;
  • Het beantwoorden van mondelinge en schriftelijke vragen van de belastingdienst naar aanleiding van de aangifte.

Deze werkzaamheden hebben geen betrekking op toeslagen, hiervoor gelden tarieven op aanvraag afhankelijk van de werkzaamheden.

Zodra u de opdracht heeft gegeven dat wij uw aangifte(n) mogen verzorgen en wij in bezit zijn van de machtiging(en), zullen wij u factureren. Maak s.v.p. zoveel mogelijk gebruik van ons
algemene emailadres info@kettingadvies.nl.


Een overzicht van de benodigde stukken voor het invullen van de aangifte vindt u hier.