Machtiging belasting 2023

Voor het verzorgen van uw belastingaangifte maken wij gebruik van de vooraf ingevulde
aangifte.
Het is noodzakelijk dat wij de machtigingscode van u hebben ontvangen.
In de vooraf ingevulde aangifte staan de volgende gegevens:

 • Uw inkomen;
 • WOZ waarde van uw woning;
 • Hypotheekgegevens;
 • Banksaldi.

Deze gegevens heeft de Belastingdienst ontvangen van uw werkgever, uw gemeente en uw bank. Het aanleveren van jaaropgaven is niet meer nodig.

Zijn er bijzonderheden? Dan dient u dit nog wel aan ons door te geven.

Denkt u hierbij aan:

 • Zorgkosten (die niet zijn vergoed);
 • Kosten voor het wijzigen van uw hypotheek (indien de wijziging niet via ons kantoor heeft plaatsgevonden);
 • Studiekosten;
 • Giften;
 • Betaalde en/of ontvangen partneralimentatie;
 • Betaalde lijfrentepremies;
 • Inkomsten uit freelance werkzaamheden;
 • Opgave inwonende kinderen. Graag naam en geboortedatum doorgeven.

Zijn er twijfels of u bepaalde gegevens wel of niet moet aanleveren? Neemt u dan even contact met ons op.